Flytta Saker Med Flyttfirma | Rekrytera Din webbyrå

Så gör du om du får en vattenskada 

Att råka ut för en vattenskada i sin bostad är inte speciellt roligt då det många gånger innebär kostsamma åtgärder och reparationskostnader. Vattenskador är den vanligaste skadan som händer i bostäder i Sverige, varav de är vanligast förekommande i badrum och kök. Tvättstugor, trots att de är våtrum, är dock mindre drabbade än de tidigare nämnda. 

Svaga punkter i badrum 

Fuktskador i badrum härleds ofta till antingen golvet eller golvbrunnen. Gällande golvet handlar det ofta om bristande tätskikt som orsakar fuktskador. Om du har plastmatta kan ett litet hål snabbt orsaka en vattenskada. Detta kan vara svårt att upptäcka i god tid och upptäcks ofta när skadan är långt gången. Att regelbundet inspektera ditt badrum är ett enkelt tillvägagångssätt du kan använda dig av för att upptäcka skador i god tid. Golvbrunnar är även en svag punkt i badrum som ofta orsakar fuktskador. Äldre golvbrunnar är särskilt utsatta då de ofta inte håller helt tätt. Förutom golv och golvbrunn är även rör och ledningar en riskzon i badrum. Gamla rör och ledningar kan brista och ibland börja smygläcka, vilket kan vara svårt att upptäcka. Läckage i ledningar och rör förebyggs lättast genom regelbundna inspektioner och att byta ut slitna delar vid behov.  read more

Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket

Underlaget avgör val av golv

Väljer du golv helt efter utseende och material? Tänk en gång till. Du kan nämligen behöva ta hänsyn till underlaget. Alternativet är annars att även byta underlag. Det skiljer nämligen på vilka golv som kan användas på olika underlag. Vilket material du väljer kommer även avgöra hur du ska behandla det samt hur ofta du behöver genomföra golvslipning.

Betongplatta

Första steget är att borsta och torka av ytan så att den är helt ren. Skulle det finnas ojämnheter kan man passa på att jämna ut dessa. Hur stora ojämnheter som får finnas beror delvis på vilket golv som sedan ska läggas. Därefter ska en fuktskyddsmatta läggas. Den fungerar som en fuktspärr som gör att golvet skyddas mot den fukt som tränger sig upp genom betongen. Eventuellt kan även en stegljudsisolering läggas på golvet för att därigenom minska ojämnheterna och absorbera stegljudet. read more

Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket, Ordna Saker

Att lyckas med rörmokeri & golvslipning

Hur lyckas man egentligen med fastighetsförvaltning? Den frågan får Stefan, som vann priset som Årets Fastighetsförvaltare, av en nättidning. Bland annat gäller det att ha en god utbildning som grund att stå på, att tycka om att arbeta med människor och hederligt, hårt arbete.

Stefan började sin karriär som driftingenjör. Att man arbetar som drifttekniker eller driftingenjör är inte ovanligt om man har en utbildning i fastighetsförvaltning i grunden. Han märkte att förvaltarna påföretaget han jobbade på hela tiden behövde hjälp med olika saker. Bland annat frågade de honom om tekniska saker, om administration och om juridik. På det här sättet fick han upp ögonen för yrket, och började söka jobb som förvaltare. read more

Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket, Ordna Saker