Flytta Saker Med Flyttfirma | Rekrytera Din webbyrå

Så gör du om du får en vattenskada 

Att råka ut för en vattenskada i sin bostad är inte speciellt roligt då det många gånger innebär kostsamma åtgärder och reparationskostnader. Vattenskador är den vanligaste skadan som händer i bostäder i Sverige, varav de är vanligast förekommande i badrum och kök. Tvättstugor, trots att de är våtrum, är dock mindre drabbade än de tidigare nämnda. 

Svaga punkter i badrum 

Fuktskador i badrum härleds ofta till antingen golvet eller golvbrunnen. Gällande golvet handlar det ofta om bristande tätskikt som orsakar fuktskador. Om du har plastmatta kan ett litet hål snabbt orsaka en vattenskada. Detta kan vara svårt att upptäcka i god tid och upptäcks ofta när skadan är långt gången. Att regelbundet inspektera ditt badrum är ett enkelt tillvägagångssätt du kan använda dig av för att upptäcka skador i god tid. Golvbrunnar är även en svag punkt i badrum som ofta orsakar fuktskador. Äldre golvbrunnar är särskilt utsatta då de ofta inte håller helt tätt. Förutom golv och golvbrunn är även rör och ledningar en riskzon i badrum. Gamla rör och ledningar kan brista och ibland börja smygläcka, vilket kan vara svårt att upptäcka. Läckage i ledningar och rör förebyggs lättast genom regelbundna inspektioner och att byta ut slitna delar vid behov.  read more

Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket