45 000 kr är priset för att bli diplomerad golvslipare

Det finns flera högskoleutbildningar för dig som vill jobba inom fastighetsförvaltning. Bland annat kan du läsa till civilekonom eller civilingenjör. Men det är inte alla som kommer in på den kostnadsfria högskoleutbildning och då kan utbildningen via Folkuniversitetet istället väljas. Ett exempel är Folkuniversitet i Göteborg där priset för att läsa till diplomerad golvslipare är ca 45 000 kr.

Icke studiemedelsberättigande

En nackdel med att välja utbildning inom Folkuniversitetet är att de inte är studiemedelsberättigande. Därmed får man bekosta hela golvslipningen själv. Finns betyget och tiden att läsa på högskola kan alltså detta vara en fördel utifrån att man därmed kan få bidrag och lån.

Utbildningen inom fastighetsförvaltning i Göteborg kostar ca 45 000 kr vilket kan upplevas högt. Men samtidigt får man se det på längre sikt. Medelinkomsten för de som jobbar med fastighetsförvaltning är lite över 40 000 kr och innebär det höjd lön kan man snabbt tjäna in utbildningskostnaden.

Modern utbildning utifrån dagens krav

Fastighetsförvaltning är något som ändrats radikalt de senaste åren. Förr var det ”produkt- och service” som var inriktningen på arbetet. Detta har nu istället övergått till att utgå från kundens olika behov och därmed utforma arbetet med golvslipning utifrån det. Detta har även resulterat att kravet på de anställda har ändrats med ett högre krav på utbildning och kompetens. Detta är något som Folkuniversitetet i Göteborg tagit vara på och utformat en ”modern och anpassad” utbildningsväg för de som vill kunna bli eftertraktad på arbetsmarknaden.

Kräver viss erfarenhet

Denna utbildning vänder sig till dig som har en viss erfarenhet av fastighetsförvaltning på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis vara att man jobbat som fastighetsvärd eller som biträdande förvaltare. Genom att man har erfarenhet av branschen blir det även betydligt enklare att sätta in teoretiska kunskapen i en kontext. Känner du dig osäker på om din erfarenhet och/eller tidigare utbildning räcker bör skolan kontaktas.

Fyra delkurser

Utbildningen är uppdelad i fyra delmoment.

  • Fastighetsrätt och hyresrätt

Har fokus på juridiska kunskaperna som krävs för att kunna jobba med ekonomisk förvaltning.

  • Fastighetsekonomi

Även denna punkt är fundamental inom ekonomisk förvaltning. Man lägger fokus på ekonomiska begrepp inom fastighetsförvaltning, analys och budget.

  • Teknisk förvaltning

Här lär man sig allt inom bygglov, besiktning, planering, AFF-avtal m.m. Det handlar därmed om hur fastigheten förvaltas utifrån behov, ekonomi och framtidsplaner.

  • Ledarskap

Att jobba som fastighetsförvaltare innebär generellt att man ska leda arbetet och vara ansvarig för andra yrkesgrupper. Genom att läsa ledarskap kan man därmed nå ett bättre resultat utifrån hur projekten drivs framåt.