Flytta Saker Med Flyttfirma | Rekrytera Din webbyrå

Så gör du om du får en vattenskada 

Att råka ut för en vattenskada i sin bostad är inte speciellt roligt då det många gånger innebär kostsamma åtgärder och reparationskostnader. Vattenskador är den vanligaste skadan som händer i bostäder i Sverige, varav de är vanligast förekommande i badrum och kök. Tvättstugor, trots att de är våtrum, är dock mindre drabbade än de tidigare nämnda. 

Svaga punkter i badrum 

Fuktskador i badrum härleds ofta till antingen golvet eller golvbrunnen. Gällande golvet handlar det ofta om bristande tätskikt som orsakar fuktskador. Om du har plastmatta kan ett litet hål snabbt orsaka en vattenskada. Detta kan vara svårt att upptäcka i god tid och upptäcks ofta när skadan är långt gången. Att regelbundet inspektera ditt badrum är ett enkelt tillvägagångssätt du kan använda dig av för att upptäcka skador i god tid. Golvbrunnar är även en svag punkt i badrum som ofta orsakar fuktskador. Äldre golvbrunnar är särskilt utsatta då de ofta inte håller helt tätt. Förutom golv och golvbrunn är även rör och ledningar en riskzon i badrum. Gamla rör och ledningar kan brista och ibland börja smygläcka, vilket kan vara svårt att upptäcka. Läckage i ledningar och rör förebyggs lättast genom regelbundna inspektioner och att byta ut slitna delar vid behov. 

Svaga punkter i kök 

Gällande kök härleds de vanligaste vattenskadorna till diskmaskiner och rör som läcker eller gått sönder. Diskmaskiner kan börja läcka, vilket ofta inte märks omedelbart. Om den läcker stora mängder vatten och läckaget inte upptäcks i god tid kan det orsaka en vattenskada. Det är även vanligt förekommande med vattenskador orsakade av läckande frys och kyl. Detta kan enkelt förebyggas med hjälp av ett så kallat droppskydd. Droppskyddet placeras under kyl, frys och diskmaskin för att samla upp eventuellt läckande vatten. Vattnet rinner fram så du snabbt kan identifiera ett läckage utan att vattnet orsakar någon skada. Du får sedan god tid på dig att åtgärda och hantera problemet och slipper stå med konsekvenserna som en allvarlig vattenskada innebär. Om inte annat kan du med detta hjälpmedel ofta begränsa skadan, vilket är en ekonomisk besparing i sig. 

Minska risken för vattenskador 

Även om de flesta är medvetna om att vattenskador kan förekomma i bostäder är det inte alla som vidtar relevanta åtgärder för att förebygga vattenskador. Det finns faktiskt en del saker som går att göra för att förebygga att en vattenskada uppstår, eller för att upptäcka en vattenskada så tidigt som möjligt. 

  • Rensa avloppet regelbundet för att minimera risken för läckage och stopp. 
  • Placera droppskydd under diskmaskin, frys och kyl. 
  • Inspektera golvbrunn och vatten- och avloppsledningar regelbundet för att upptäcka slitage i god tid. 
  • Arbeta med en underhållsplan så golvbrunnar, tätskikt och vattenledningar åtgärdas i god tid innan något brister och orsakar en vattenskada. 
  • Installera ett vattenlarm som kan stänga av vattentillförseln och varna dig om ett läckage uppstår. 
Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket

Underlaget avgör val av golv

Väljer du golv helt efter utseende och material? Tänk en gång till. Du kan nämligen behöva ta hänsyn till underlaget. Alternativet är annars att även byta underlag. Det skiljer nämligen på vilka golv som kan användas på olika underlag. Vilket material du väljer kommer även avgöra hur du ska behandla det samt hur ofta du behöver genomföra golvslipning.

Betongplatta

Första steget är att borsta och torka av ytan så att den är helt ren. Skulle det finnas ojämnheter kan man passa på att jämna ut dessa. Hur stora ojämnheter som får finnas beror delvis på vilket golv som sedan ska läggas. Därefter ska en fuktskyddsmatta läggas. Den fungerar som en fuktspärr som gör att golvet skyddas mot den fukt som tränger sig upp genom betongen. Eventuellt kan även en stegljudsisolering läggas på golvet för att därigenom minska ojämnheterna och absorbera stegljudet.

Behöver golvslipning sker på ett betonggolv sker detta relativt enkelt eftersom små höjdskillnader inte kommer att märkas så tydligt.

Gips, trä, plastmatta m.m.

I dessa fall behöver inte samma underlagsarbete ske som på en betongplatta. Det går därmed att montera nya golvet på det gamla golvet. Däremot bör detta självklart inte göras om det finns fuktproblem, om golvet knarrar eller om underlaget på annat sätt kan behöva förbättras. Undersök golvet noga och avgör om det ska lägga på gamla golvet eller om du, när ändå renovering sker, ska ta bort det och därmed även förbättra underlaget.

Underlaget kan exempelvis behöva förbättras inom golvslipning stockholm så att det blir mer plant. Ett annat alternativ är att man vill lägga ut en stegljudsisolering av https://golvslipningstockholmslän.se. Golvslipning sker framförallt på trägolv men även vissa linoleumgolv som har extra tjock yta.

Golv på värmeslinga

Har du golvvärme kan du både ha klinkers, våtrumsmatta och trä/laminat. Men här får man tänka sig för gällande vilken värme som värmeslingan ger. Blir det för varmt kommer träet att inte må bra i längden. Av den anledningen finns det golvvärme som är anpassat att ligga under trägolv.

Hjälp på vägen – Be om offert

Har du inte bestämt dig för vilket golv som du ska ha? Svårt att veta vad som passar bäst utifrån funktion och estetik? Ta hjälp. Du kan få gratis hjälp via återförsäljare och golvläggare. Detta oavsett om du vill ha hjälp med läggning, golvslipning eller efterbehandling.

Återförsäljarna

Ta ett par bilder på ditt nuvarande golv, skriv ut på A4 och ta med till återförsäljare av olika slags golv. De kan då ge tips på vilket slags golv du kan välja och motivera detta. Däremot kan de till stor sannolikhet inte avgöra om underlaget behöver förbättras via golvslipning då man enbart ser detta på plats.

Golvläggarna

Kontakta ett par golvläggare och be om offert på att byta golvet. De kommer då till dig och ser på projektet, ger råd samt skriver en offert. Är det lite större projekt kommer de flesta golvläggare ut gratis för att få underlag för offerten. Det är i detta läge man även kan fråga dem vilket golv de skulle rekommendera. På detta sätt får du priser från flera olika företag samtidigt som de ger råd och tips när de är på plats.

Oavsett om du tänkt anlita golvläggare eller inte finns alltså en fördel att låta dem komma och ge offert. Kanske är det så billigt att du till och med anlitar någon av dem…

Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket, Ordna Saker

Att lyckas med rörmokeri & golvslipning

Hur lyckas man egentligen med fastighetsförvaltning? Den frågan får Stefan, som vann priset som Årets Fastighetsförvaltare, av en nättidning. Bland annat gäller det att ha en god utbildning som grund att stå på, att tycka om att arbeta med människor och hederligt, hårt arbete.

Stefan började sin karriär som driftingenjör. Att man arbetar som drifttekniker eller driftingenjör är inte ovanligt om man har en utbildning i fastighetsförvaltning i grunden. Han märkte att förvaltarna påföretaget han jobbade på hela tiden behövde hjälp med olika saker. Bland annat frågade de honom om tekniska saker, om administration och om juridik. På det här sättet fick han upp ögonen för yrket, och började söka jobb som förvaltare.

Det bästa med jobbet då? Enligt Stefan är det att jobbet är så ”mångfacetterat”. Han säger att det är en passion, och att man aldrig har tråkigt. Att det finns många problem innebär att det finns många lösningar. Vidare finns det utrymme för kreativitet när man jobbar med handel, säger han. Han understryker att handlarna (rörmokare göteborg) vill syssla med det som de är bra på – och när det går bra för dem, går det bra för honom också.

Stefan arbetar med kundkontakter, kundvård, ekonomisk uppföljning, utveckling av fastigheter samt administration. Just kundvård och kundkontakt är en ganska stor del av att vara förvaltare – kanske större än många kan tro. Samtidigt tar administrationen av golvsliperi en stor del av arbetstiden. För Stefan tar det ungefär hälften av arbetstiden, säger han. Resterande halva är ”mjuka frågor”.

Tipsen:

  1. En bra utbildning som grund. För den som vill jobba med fastighetsförvaltning idag finns flera alternativ när det kommer till utbildning. Det är ett bristyrke att vara golvslipare och rörmokare och även ett program på YH. Oavsett om man bor i någon av landets storstäder, eller på en lite mindre ort, kan man sannolikt hitta en utbildning inom lämpligt avstånd.
  2. Tycker du om att jobba med människor? Att jobba med fastighetsförvaltning är att jobba i ett socialt yrke. Om man inte älskar att jobba med människor, bör man fundera både en och två gånger innan man tar jobbet som förvaltare. Att ha goda kommunikativa förmågor och att kunna samarbeta med andra är två egenskaper som en god fastighetsförvaltare besitter.
  3. Ta inga genvägar. I bra fastighetsförvaltning finns det knappast några genvägar. Var beredd på att hugga i när det krävs, och att lösa varje uppgift på ett bra sätt. Fastighetsförvaltning är långsiktigt ­– genvägar är det inte.
Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket, Ordna Saker